Om LFS

Om Limfjordssammenslutningen

Foreningen Limfjordssammenslutningen er samarbejdspartner for projektet Havørred Limfjorden i regi af Limfjordsrådet og er som sådan en paraplyforening for organisationer med interesse for det rekreative og bæredygtige fiskeri i Limfjorden og i tilhørende vandsystemer.


Limfjordssammenslutningen blev stiftet d. 23. april 2015 hos Trend Aa Lystfiskerforening i Hyllebjerg pr. Farsø som konsekvens af det forudgåede arbejde med at etablerer projektet Havørred Limfjorden.


LFS yder bistand / hjælp til:

  • LFS´s medlemmer omfattende alle forefaldende opgaver såsom udfyldelse af ansøgninger til kommuner om vandløbsrestaurering o.l.
  • At iværksætte kurser i vandløbsrestaurering og elektrofiskeri i samarbejde med DTU Aqua o.a.
  • At give forslag til, hvordan man vækker lystfiskeinteressen hos skolebørn gennem tilbud om læring i lystfiskeri i samarbejde med skolerne. 
  • Oprettelse af fiskeskole i bønenes sommerferie.
  • Udarbejdelse af et hæfte for nybegyndere udi lystfiskeri til undervisningsbrug.


Derudover arbejder LFS med at opretholde og udbygge det gode samarbejde med kommuner og lodsejere i Limfjordsoplandet i forbindelse med vandløbsrestaurering o.l. Dette for herigennem i fællesskab at arbejde for en optimering af gyde- og  opvækstområderne i vandløbene og Limfjorden med naturlig reproduktion og diversitet som målsætning.


Og endelig ønsker LFS at fremme medlemmernes

vandplejearbejder gennem relevante kurser, informationsaftener o.l. samt assistere vore medlemmer med udfyldelse af papirarbejdet m.m. i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojekter og –vedligeholdelser.

... for fjorden og fiskenes skyld.

Der fiskes efter sild i Løgstør.

Der fiskes efter sild i Løgstør.

Der afholdes Sommerskole i Lystfiskeri for børn.

I regi af Limfjordsmuseet søger unge efter rejer, krapper, blåmuslinger og tang m.m. til aftensmaden, som tilberedes sammen med en naturvejleder.

LFS' samarbejdspartnere:

Ud over medlemsskaren samarbejder LFS med og henter faglig bistand / rådgivning hos:


Hvis din organisation mangler på listen, så tag gerne kontakt.