Kontakt

Kontakt LFS

Kontakt os:


Formand: Aage Grynderup.

Kontaktperson udadtil herunder til Limfjordsrådet, Kommuner og lodsejere i Limfjordsoplandet og nyhedsmedier m.v.

E-mail: formand@limfjordssammenslutningen.dk

Tlf.: 24 82 17 68


Næstformand og Webmaster: Tony Breindal.

Kontaktperson indadtil for sponsorer, medlemmer, projektgrupper og tillidsposter.

Kontaktperson for hjemmesiden og LFS' brug og udvikling af sociale medier, tekst, film / video og foto på hjemmesiden o.a. medier.

E-mail: nstformand@limfjordssammenslutningen.dk

Tlf.: 26 16 48 22


Kasserer: Mads Kjærgaard.

Kontaktperson for foreningens økonomi og daglige drift.

E-mail: kasserer@limfjordssammenslutningen.dk

Tlf.: 61 75 36 48


Sekretær: Johannes Christensen.

Sekretæren assisterer den øvrige styrelse efter behov.

E-mail: webmaster@limfjordssammenslutningen.dk

Tlf.: 42 36 10 58

~

Limfjordssammenslutningen

Hvedemarken 44

9670 Løgstør

CVR: 36638818

Selskabsform: Frivillig forening

Find via: Google Maps


Bankforbindelse:

Spar Nord Bank, Nibe

Reg. nr.: 9367

Kontonr.: 4584871801

Fmd. Aage Grynderup.
Sekretær og webmaster Tony Breindal.

... for fjorden og fiskenes skyld.

Masser af isskrueninger ved Aggersundbroen.

Isskrueninger ved Aggersundbroen.

 
 
 
 
En stille bænk fotograferet af Tony Breindal