Havørred Limfjorden

Havørred Limfjorden

- Sådan startede det hele

Ideen til projekt Havørred Limfjorden blev præsenteret i perioden fra oktober 2010 til marts 2011. Projektets samfundsøkonomiske betydning samt natur- og turistmæssige potentiale blev gennem orienteringsmøder rundt i Limfjordsoplandet introduceret for kommuner, lystfiskerforeninger, turistorganisationer og andre interessenter af to passionerede lystfiskere (Carsten R. Sørensen og Aage Grynderup) og fiskebiolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund.


Disse orienteringsrunder var hovedsageligt baseret på viden fra to rapporter, dels ”Lystfiskeri i Danmark” udgivet af Fødevareministeriet, dels rapporten om projekt Havørred Fyn. Projektet fik en positiv modtagelse af de fremmødte på de afholdte orienteringsmøder.


Projektet blev på baggrund af orienteringsmøderne i første omgang forankret i Netværk Limfjorden og på foranledning af turistorganisationerne fra henholdsvis Vesthimmerland, Jammerbugt, Thy, Mors, Lemvig, Skive, Struer og Holstebro, blev der taget initiativ til en egentlig proces med henblik på udfærdigelse af projektbeskrivelse med start 1. oktober 2012.


Efter nedlæggelsen af Netværk Limfjorden blev projektet forankret i Limfjordsrådet, hvor der blev udarbejdet et forprojekt, hvis formål var at undersøge de økonomiske og miljømæssige grundlag for en igangsættelse af projekt Havørred Limfjorden. Forprojektet blev afviklet i perioden 1. september 2013 til 28. februar 2014 med finansiering fra Vækstforum Nordjylland og Viborg, Skive, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner.


Resultatet af undersøgelserne af de økonomiske og miljømæssige elementer i forprojektet blev grundlaget for udarbejdelsen af det efterfølgende hovedprojekt, som afvikles i perioden 1. januar 2015 til 28. november 2017 finansieret af 10 limfjordskommuner.


Formålet med det 3-årige hovedprojekt Havørred Limfjorden er at:


"Skabe sammenhæng mellem miljø og turisme og udvikle bæredygtigt lystfiskeri i Limfjorden efter havørred.".


Det er projektets grundlæggende ide, at:


"Udvikle nye oplevelsesprodukter i Limfjorden og forøge formidlingen af eksisterende turismeproduktet samt at involvere interessenter i udviklingen af nye miljøprojekter.".


... for fjorden og fiskenes skyld.

Besøg Havørred Limfjorden og få flere oplysninger.

Billede fra Havørred Limfjordens hjemmeside.

Video om Havørred Limfjorden.

Hent projektbeskrivelsen her.

Hent ansøgningen til forprojektet her.