Kontakt

Kontakt LFS

Kontakt os:


Formand: Aage Grynderup.

Kontaktperson udadtil herunder til Limfjordsrådet, Kommuner og lodsejere i Limfjordsoplandet og nyhedsmedier m.v.

E-mail: formand@limfjordssammenslutningen.dk

Tlf.: 24 82 17 68


Næstformand: Per Rasmussen.

Kontaktperson for sponsorer, medlemmer, projektgrupper og tillidsposter.

E-mail: nstformand@limfjordssammenslutningen.dk

Tlf.: 28 72 41 62


Kasserer: Mads Kjærgaard.

Kontaktperson for foreningens økonomi og daglige drift.

E-mail: kasserer@limfjordssammenslutningen.dk

Tlf.: 61 75 36 48


Webmaster og sekretær: Tony Breindal.

Kontaktperson for hjemmesiden og LFS' brug og udvikling af sociale medier, tekst, film / video og foto på hjemmesiden o.a. medier.

Sekretæren assisterer den øvrige styrelse efter behov.

E-mail: webmaster@limfjordssammenslutningen.dk

Tlf.: 26 16 48 22

~

Limfjordssammenslutningen

Hvedemarken 44

9670 Løgstør

CVR: 36638818

Selskabsform: Frivillig forening

Find via: Google Maps


Bankforbindelse:

Spar Nord Bank, Nibe

Reg. nr.: 9367

Kontonr.: 4584871801

Fmd. Aage Grynderup.
Sekretær og webmaster Tony Breindal.

... for fjorden og fiskenes skyld.

Masser af isskrueninger ved Aggersundbroen.

Isskrueninger ved Aggersundbroen.

 
 
 
En stille bænk fotograferet af Tony Breindal
Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen