Forsiden
Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

Limfjordssammenslutningen

Limfjordssammenslutningen (LFS) varetager medlemsorganisationerne og de dermed lige knap 4.000 studerende samt lyst- og fritidsfiskers interesser indenfor det rekreative og bæredygtige fiskeri i og omkring Limfjorden og er nøglesamarbejdspartner for Havørred Limfjorden.

 

Vi arbejder sammen frem imod etablering af gydestryg, vandløbsrestaureringer, udsætninger af naturlige salt- og ferskvandsfisk, udredninger og sikring af garntilladelser, etablering af nye ålegræsområder, stenrev, undervandsjagtområder m.v. Og vi prioriterer samarbejdet mægtigt bredt, så vi alle i fællesskab arbejder for at optimerer trivslen for vore fiskebestande i vandløbene og Limfjorden.

 

Kom og vær med og gør en forskel ...

~

Limfjordsrådet og 10 afledte kommuner har udfærdiget enslydende ansøgningsmateriale for mindre vandløbsrestaureringer, som f.eks. gydegrusudlægninger. Materialet kan hentes som Word-dokument herefter: Ansøgningsmateriale til mindre restaureringsprojekter i vandløb

Koordineringen af materialet mellem kommunerne betyder, at materialet er enslydende fjorden rundt og dermed kan alle 'snakke samme sprog'.

... for fjorden og fiskenes skyld.

Der arbejdes på etablering af gydebanke i Herredsbækken.

Grusbande i aktion med at etablerer gydebanker i Herredsbækken under vandplejekursus.

Foto: Finn Sivebæk, DTU Aqua.

Så er gydebanken to snart klar. Der mangler blot lidt insekt- og skjulesten.

Så er den anden gydebanke snart klar. Der mangler blot lidt marksten, hvor insekter og yngel kan skjule sig.

KystCup 2017 - i hele Limfjorden

 

Billetten til konkurrence formedes kr. 75,- købes hos enten Jægeren og Lystfiskeren i butikken eller via hjemmesiden. Tilmelding og yderlig info.:

 

Thylands Fjordcup - Den store årlige lystfiskerkonkurrence med masser af flotte præmier

 

D. 1.- 2. april 2017 afholdes fiskekonkurrencen Thylands Fjordcup. Men selvom den hedder det, så kan der fiskes fra Oddersund to Aggersund, altså en stor del af Limfjorden.

 

Tilmelding og info finde på Thylands Lystfiskerforenings hjemmeside:

 

Styrelsesmøde i Limfjordssammenslutningen tirsdag d. 21. marts i Aalestrup Lystfiskerforening

Vi har en begivenhedsrig aften foran os med spændende og interessante indlægsholdere. Det betyder, at vi alle tager klogere hjem beriget med ny viden, som vi kan sprede i organisationerne.

Pressemeddelelse fra Limfjordsrådet

Flere tilbud til lystfiskere i Limfjorden

Limfjordsrådet har modtaget støtte på 500.000 kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til udvikling af lystfiskerturisme i Limfjorden. Formålet med projektet er at udvikle og promovere eksisterende erhverv relateret til lystfiskerturisme i Limfjorden.

Pressemeddelelsen i dens fulde ordlyd kan hentes via linket herover.

Dagskursus i vandløbsrestaurering anno 2016

Dagskursus i gydegrusudlægning / vandløbsrestaurering i LFS' og DTU Aqua's blev afviklet søndag d. 9. oktober 2016 sammen med biologerne Jan Nielsen og Finn Sivebæk fra DTU Aqua. Kursets praktiske del blev gennemført i Herredsbækken ca. 6 km. sydsydøst for Løgstør. Herunder kan der hentes billeder fra kurset som ZIP-filer. De originale billeder har en opløsning på 4.928 x 3.264 pixels og de redigeredes er på 2.048 x 1.356 pixels:

Udlægning af gydegrus i Herredsbækken sydøst for Løgstør

Vandløbsrestaurering betaler sig

Villestrup Å med udløb i Mariager Fjord er et godt eksempel. Åen er vendt tilbage til før de Gode Gamle Dage og er gået fra ca. 25 - 40 havørreder i 1990, 330 - 340 i 2004, 1.200 i 2009 til over 2.000 i 2016.

Uden et målrattet arbejde med at forbedre forholdene for de vandrerne fisk, var det aldrig sket. Og her er fjernelsen af forhindringer / opstemninger en nøglefaktor.

I videoen ses DTU Aqua elfiske i december 2016.

Bemærk havørreden ved min. 2:43. Den har tilsyneladende en fiskekrog i halsen.

Ny bekendtgørelse for Limfjorden, nordvest

Med virkning fra 1. januar 2017 er fredningstiderne for hunrødspætter, hunskrubber, brisling og ålekvabber hermed blevet ophævet, og der er udsendt en ny bekendtgørelse med nr. 1473 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand. Denne og andre bekendtgørelser kan hentes her:

Ny bekendtgørelse for Limfjorden, nordvest

Få helt tjek på fredningsbælterne

DTU Aqua har udgivet app'en Fangstjournalen. Den kan rigtig meget omkring registrering af fangster og så indeholder den dynamisk kort over fredningsbælterne, så man på et hvert tidspunkt indenfor en radius af 5 km. kan se alle gældende fredningsbælter.

Hent Fangstjournalen:

Havørred der indgår i forskningsprojektet og hvor fedtfinnen mangler.

Forskningsprojekt om havørredernes vandring og overlevelse i Limfjorden

 

DTU Aqua har i begyndelsen af 2017 startet et flerårigt og meget interessant forskningsprojekt for at belyse havørredernes vandring og overlevelse i Limfjorden. Et projekt hvori fedtfinneklippede fisk deltager.

 

Hen over vinteren 2016 / 2017 har 40 nedgængere (havørreder som har været oppe i åerne for at gyde) fra Karup Å og Simested Å fået indopereret en lille radiosender i bughulen. Hver sender er forskellig, så hver fisk har sit eget signal. Senderen sender hvert minut et lille signal, der fortæller, at 'her er jeg lige nu'. Senderen sender signaler i ca. 2 år inden strømmen er opbrugt. Signalerne bliver opsamlet af lytteposter ved åmundingerne og forskellige andre steder i Limfjorden.

 

De fisk, der får en sender indopereret, får samtidig klippet fedtfinnen af. Så hvis man fanger en havørred med klippet fedtfinne, jvf. billedet herunder, så genudsæt den straks, for den svømmer rundt med en indopereret sender til 1.700,- kr. i maven. En sender som kan afgive mange vigtige oplysninger fremover og det betyder, at de fisk er langt mere værd genudsat end aflivet. Hvis det ikke er muligt at genudsætter fisken i live, så vil DTU meget gerne have senderen retur. Man kan evt. aflevere den til den lokale forenings vandplejemand eller anvende DTU Aqua's formular og vejledning, som i øvrigt udløser en dusør. Formularen og vejledningen findes på:

 

 

~

 

Webmaster arbejder løbende på at få indhentet godt video- og billedmateriale til indplacering på hjemmesiden, som det f.eks. ses herunder. Så hvis man derude har et godt billede eller en god video, man gerne vil dele, så tag endelig straks kontakt ...

 

Fiskehejre i Nibe Bredning. Foto af Anders Ejland Andersen.